مشاورین املاک معتمد بازار

املاک ایرانآقای رجاء

02165353768  طبقه همکف واحد 123

املاک سرانآقای فرخی

02165341852  طبقه همکف واحد 54

املاک مرکزیآقای عزتی

02165353731  طبقه همکف واحد 261

املاک اندیشهخانم رزاز

02165353069  طبقه همکف واحد 254

املاک سبزآقای اجلالی

02165353686  طبقه همکف واحد 106

املاک نقش جهانآقای شاکری

09123340379  طبقه همکف واحد 235